Klantendienst

We appreciëren alle feedback die je ons over je vlucht wil geven. Aarzel dus zeker niet om je ervaringen met ons te delen, we leren er graag van! "Deel mijn ervaring"

Was je vlucht vertraagd of afgelast? Had je een probleem met ons boordpersoneel? Of was je bagage beschadigd of verloren? Klik hieronder op het gerelateerde item om te weten te komen hoe je in contact komt met onze klantendienst.

Incidenten aan boord

Geannuleerde vlucht

Vertraagde vlucht

Een beschadigde koffer

Vertraagde of verloren bagage

Ontbrekende voorwerpen

Geweigerd op de vlucht
Incidenten aan boord

Ik heb een klacht over de service aan boord. Hoe kan ik een klacht versturen?

Gelieve het formulier Incidenten aan boord in te vullen.

back to top


Geannuleerde vlucht

Je vlucht werd geannuleerd en je wenst meer uitleg? Vul ons online formulier in en wij nemen contact met je op.

Indien de vlucht werd uitgevoerd door één van onze codeshare-partners vragen we je contact op te nemen met de desbetreffende airline.  

Vertraagde vlucht

Je vlucht is te laat vertrokken en je wenst meer uitleg? Vul ons online formulier in en wij nemen contact met je op

Indien de vlucht werd uitgevoerd door één van onze codeshare-partners vragen we je contact op te nemen met de desbetreffende airline.

back to top

Een beschadigde koffer

Mijn koffer is beschadigd en ik heb dit aangegeven voor het verlaten van de luchthaven


Indien je in één van de volgende landen woont, gelieve dan contact op te nemen met de herstelservice Dolfi, die namens ons de bagage zullen repareren:

Contactgegevens voor België – Nederland – Luxemburg – Duitsland – Polen – Tsjechië
Contactgegevens voor Frankrijk - Spanje – Portugal - Austria

Indien het bovenstaande niet van toepassing is, gelieve ons een klacht te sturen via het formulier beschadigde bagage en voorzie de volgende documenten na het ontvangen van de bevestiging en klachtnummer:

 • het referentienummer van het dossier (aangemaakt op luchthaven)
 • kopie van je ticket of instapkaart
 • bagagelabel
 • factuur van reparatie; indien de bagage teveel beschadiging heeft opgelopen om nog gerepareerd te worden, heb je een attest nodig van een reparatieservice met de waarde van de bagage en de aankoopdatum
 • (digitale) foto van de beschadigde bagage
 • factuur van aankoop van de bagage
Gelieve deze documenten naar onze Customer Relations afdeling te sturen.


Mijn bagage is beschadigd maar ik heb dit niet opgemerkt op de luchthaven en heb dus geen rapport laten opstellen. Wat zijn mijn opties?

De klacht moet binnen 7 dagen na het ontvangen van de bagage ingediend worden. Wordt dit later ingediend kunnen we je helaas niet helpen.

Je hebt het recht om ons alsnog een klacht te sturen binnen 7 dagen, maar het is onwaarschijnlijk dat we je verder kunnen helpen, bij gebrek aan bewijs dat de bagage door ons beschadigd is.

Indien de beschadiging werd opgemerkt binnen 7 dagen vanaf de ontvangst: gelieve een klacht te sturen via het formulier beschadigde bagage en voorzie de volgende documenten na het ontvangen van de bevestiging en klachtnummer:

 • Kopie van ticket   
 • Bagagelabel  
 • Foto van de beschadigde bagage  
 • Factuur van de herstelling. Als de koffer niet meer kan hersteld worden vragen vragen wij je een attest van de winkel met de waarde van de beschadigde koffer en de aankoopdatum.
 • Aankoopfactuur van de beschadigde koffer  
 • Bewijs dat de beschadiging is opgelopen tijdens de Brussels Airlines behandeling van je bagage
Gelieve deze documenten naar onze Customer Relations afdeling te sturen.

Mijn kleren zijn bezoedeld of beschadigd tijdens de vlucht door een actie van jullie personeel. Hoe kan ik een klacht sturen?

Je kan ons een klacht sturen via het speciaal formulier voor Incidenten aan boord.

Voor met vloeistof bezoedelde kleding vragen wij je ons de volgende documenten te bezorgen:

 • een kopie van je ticket
 • factuur van de droogkuis
 • het rapport opgemaakt aan boord door onze crew
Gelieve deze documenten naar onze Customer Relations afdeling te sturen.

Voor beschadigde kleding vragen we je ook de volgende documenten te bezorgen:

 • een kopie van je ticket
 • factuur van de herstelling. Als herstelling niet meer mogelijk is, gelieve ons dan het originele aankoopsbewijs te bezorgen
 • het rapport opgemaakt aan boord door onze crew

Gelieve deze documenten naar onze Customer Relations afdeling te sturen.

back to top


Mijn bagage is al meer dan 5 dagen vermist. Wat moet ik nu doen?

Gelieve ons zo snel mogelijk al de nodige informatie toe te sturen door ons het volgende document te bezorgen zodat de zoektocht naar de bagage kan worden opgedreven:

Een complete, gedetailleerde inventaris waarin je de aankoopdatum en waarde van elk ontbrekend goed aangeeft. Dit document kan je per fax versturen naar: +32 2 753 49 31 of mailen naar centraltracing@brusselsairlines.com.

In het geval dat deze zoektocht na 3 weken negatief blijft, moet een schriftelijke klacht ingediend worden bij Customer Relations, vergezeld van facturen, kassabonnen, etc die het gevorderde bedrag en de verklaarde inhoud van de bagage staven. Je kan dit doen via het formulier vertraagde of verloren bagage en ons de volgende documenten zo snel mogelijk bezorgen:

 • Kopie van de inventarislijst die je reeds naar het bagagedepartement heeft gestuurd
 • Aankoopdatum en waarde van elk ontbrekend goed + bewijsmateriaal (zoals facturen of bankafschriften)
 • Kopie van je ticket
 • Nummer van het bagagelabel
 • Referentienummer van het dossier opgemaakt op de luchthaven

Gelieve deze documenten te versturen naar ons Customer Relations departement.


Mijn bagage is minder dan 5 dagen vermist en ik wil graag meer informatie. Wat kan ik doen?

Wij betreuren ten zeerste dat jouw bagage niet op de bestemming is toegekomen. Wij verzekeren je dat wij al het mogelijke zullen doen om je te helpen bij het rechtzetten van dit ongemak. De gegevens over jouw bagage zijn ingevoerd in Worldtracer, een systeem dat wereldwijd bagage opspoort.

Je kan je eigen dossier hier nakijken.

Als er gegevens gewijzigd zijn of als je verbeteringen wenst aan te brengen nadat je jouw dossier hebt ingekeken, vragen wij je om ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen zodat wij jouw dossier kunnen aanpassen. Je helpt ons ook een heel stuk op weg als je even nakijkt of je naam, adres en de beschrijving van jouw koffer of reistas correct zijn. Zo kunnen wij jouw bagage sneller terugbezorgen. We brengen je op de hoogte zodra jouw bagage is gevonden.

Indien je vragen hebt over jouw verloren bagage kan je contact opnemen met ons tracing departement.


Wil je het Verloren voorwerpen-departement van een lokale luchthaven contacteren? Deze vind je terug in onze luchthaveninfopagina's.


Mijn bagage was vertraagd maar ik heb de koffers reeds ontvangen. Hoe kan ik toch nog klacht indienen?

Wij kunnen redelijke kosten vergoeden van passagiers die toekomen in een land verschillend van datgene waar ze woonachtig zijn en wiens bagage met meer dan 24 uur vertraging wordt afgeleverd.

Hiervoor moet je ons een schriftelijke klacht sturen binnen de 21 dagen na het ontvangen van je bagage via het online formulier Vertraagde bagage en ons de volgende documenten bezorgen:

 • Originele facturen van direct uitgaven in het buitenland (kleren en sanitaire benodigdheden) 
 • Kopie van je ticket 
 • Bagagelabel 
 • referentienummer van het dossier opgemaakt op de luchthaven     

Deze documenten kunnen verstuurd worden naar:
    Brussels Airlines Customer Relations
    b.house - Brussels Airport 
    Airport bld 26 box 1a. 4 - Ringbaan
    B-1831 Diegem 
    België


Er ontbreken sommige voorwerpen in mijn geregistreerde bagage. Wat moet ik doen?

Je dient voor het verlaten van de luchthaven aangifte te doen van het feit dat er voorwerpen uit je baggage ontbreken. Wanneer er geen rapport is opgemaakt kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden. Gelieve nota te nemen van het feit dat wij niet verantwoordelijk zijn voor breekbare of bederfelijke goederen, voedsel, kunstvoorwerpen, geld, sleutels, juwelen, kostbare metalen, computers, camera’s, medicijnen, gsm’s, pda’s, waardepapieren, waardevolle of belangrijke bedrijfsdocumenten, paspoort of andere identificatie documenten in de geregistreerde bagage.

Gelieve ons een klacht te sturen via het formulier Ontbrekende voorwerpen en ons de volgende documenten te bezorgen binnen de 7 dagen na ontvangst van je koffers:

 • Een gevalideerde lijst van goederen die ontbreken met vermelding van het jaar van aankoop (facturen, bankafschriften,…) 
 • Kopie van je ticket 
 • bagagelabel
 • referentienummer van het dossier opgemaakt op de luchthaven  

Deze documenten kunnen verstuurd worden naar:
    Brussels Airlines Customer Relations
    b.house - Brussels Airport 
    Airport bld 26 box 1a. 4 - Ringbaan
    B-1831 Diegem 
    België

Je kan dit ook faxen naar +32 2 723 81 10 of mailen naar customer.relations@brusselsairlines.com  


Er ontbreken sommige voorwerpen in mijn handbagage. Wat moet ik doen?

De vervoerder kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade (inclusief diefstal) aan de bagage die niet aan de vervoerder werd toevertrouwd.

back to top


Geweigerd aan boord

Wat kan ik doen als mij de toegang tot het vliegtuig geweigerd werd?

Werd je de toegang geweigerd op een vlucht uitgevoerd door Brussels Airlines en je wenst meer uitleg? Vul ons online formulier in en wij nemen contact met je op.
Werd je de toegang op een vlucht uitgevoerd door een van onze code share partners geweigerd? Dan kan je best rechtstreeks contact opnemen met de luchtvaartmaatschappij in kwestie.


Wat moet ik doen als ik geweigerd werd omdat mijn documenten niet in orde waren?

We willen je er op wijzen dat in dit geval een luchtvaartmaatschappij niet verantwoordelijk gesteld kan worden. Het is de verantwoordelijkheid van de passagier om over alle nodige documenten te beschikken.

back to top


Contacteer Brussels Airlines Customer Relations

Alle documenten kunnen verstuurd worden naar


Brussels Airlines Customer Relations

b.house - Brussels Airport

Airport building 26 box 1a.4 - Ringbaan

B-1831 Diegem

België

Je kunt deze documenten ook faxen naar +32 2 723 81 10 of ze e-mailen naar customer.relations@brusselsairlines.com.

back to top

Close