Alleenreizende Kinderen

Kinderen die alleen reizen zijn bij ons in goede handen. We vergezellen hen tijdens de hele reis, vanaf het ogenblik dat zij afscheid nemen bij het begin van hun reis tot het ogenblik waarop zij door familie of vrienden worden opgehaald op de luchthaven van bestemming. Deze procedure is van toepassing op kinderen van 5 tot 12 jaar die reizen zonder het gezelschap van een volwassene. Er zijn twee uitzonderingen:

  • Kinderen ouder dan 3 en jonger dan 5, vergezeld door een persoon ouder dan 12 en jonger dan 18 jaar (18de verjaardag nog niet verstreken), op voorwaarde dat de procedure van alleenreizende kinderen op beiden van toepassing is.
  • Ook jonge passagiers tussen 12 en 18 jaar kunnen op uitdrukkelijke aanvraag van de ouders of voogd worden begeleid.

Servicestoeslag voor alleenreizende kinderen

Sector/Vlucht segment Bedrag
Binnen Europa € 40 of USD/CAD 60
Intercontinentaal € 80 of USD/CAD 120


Opgelet: vanuit Zwitserland gelden aparte tarieven die hetzelfde zijn voor de hele LH Group:

  • Vanuit Zwitserland naar Brussel: CHF60.00
  • Vanuit Zwitserland naar Europa: CHF120.00
  • Vanuit Zwitserland naar Afrika: CHF180.00
  • Vanuit Zwitserland naar de VS: CHF180.00


Voorbeelden voor het berekenen van de prijs:


Route Bedrag

Brussel - Rome

€ 40
Geen wijziging - route bevat slechts 1 vlucht segment/sector (binnen Europa)
Brussel - Dakar € 80
Geen wijziging- route bevat slechts 1 vlucht segment/sector (intercontinentale vlucht)
Parijs - Brussel -
Tel Aviv
€ 80
Het totaal per sector: 1 binnen Europa + 1 binnen Europa:
€ 40 + € 40 = € 80
Madrid - Brussel -
New York
€ 120
Het totaal per sector: 1 binnen Europa + 1 intercontinentaal:
€ 40+ € 80 = € 120
New York - Brussel - Kinshasa €160
Het totaal per sector (2 intercontinentale):
€ 80 + € 80 = € 160

Deze regeling is enkel geldig op vluchten uitgevoerd door Brussels Airlines. Onze codeshare partners kunnen een andere procedure toepassen.

De ouders of begeleiders van alleen reizende kinderen worden verzocht op de luchthaven te blijven tot het effectieve vertrek van het toestel. Voor meer informatie kan je contact opnemen met het Service Centre van Brussels Airlines.

Vergeet niet na te vragen bij uw plaatselijke overheidsdienst of uw alleen reizende kinderen speciale reisdocumenten nodig hebben.Belangrijke info voor alleenreizende kinderen (tussen 5 en 14 jaar) met de Italiaanse nationaliteit:

  • Alle kinderen met de Italiaanse nationaliteit, die de leeftijd van 14 jaar nog niet bereikt hebben, moeten in het bezit zijn van een geldig persoonlijk paspoort of een geboortecertificaat met foto, dat goedgekeurd werd door de lokale autoriteiten.
  • Door de wijziging van de wet 1185/67, geïntroduceerd door het Decreet van 25.11.2009 moeten bovenstaande documenten vergezeld zijn van een voogdijverklaring van beide ouders of van diegene(n) die de voogdij heeft over het kind, en ook dit document moet goedgekeurd woorden door de lokale autoriteiten.
  • In de voogdijverklaring moet de naam vermeld staan van de persoon, het instituut of de vervoersmaatschappij aan wie het kind toevertrouwd wordt.
  • In het geval dat het kind deel uitmaakt van een schoolgroep, zal gevraagd worden om aan te geven wie de verantwoordelijke schoolbegeleider is, zodat last-minute wijzigingen niet voor problemen zouden zorgen

Uitreksel uit de wet 1185/67 - Art. 14 - Paragraph 2, 3


Art. 2 "Kinderen onder 14 jaar moeten een reispas bezitten onder de volgende voorwaarden: wanneer ze samen reizen met een ouder of voogd, die in de pas aangegeven staat, of wanneer ze alleen reizen, samen met een bewijs van de ouder of voogd dat voldoet aan de eisen van Art.3 en waarin de naam van de persoon, het instituut of de vervoersmaatschappij aan wie het kind toevertrouwd wordt, vermeld staat."

Art. 3 "Deze schriftelijke verklaring moet goedgekeurd worden door de lokale autoriteiten (Questura) die verantwoordelijk is voor het uitgeven van het paspoort."

Close