Privacy en veiligheidsbeleid

Volgens de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrij verkeer van dergelijke gegevens, verschaffen wij u de volgende informatie. 

 

Persoonsgegevens 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Brussels Airlines nv, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel (BelgiĆ«), Jaargetijdenlaan 100-102 B30, Ondernemingsnummer 0445692234, in haar hoedanigheid van Verantwoordelijke van de verwerking. 

De verwerking van uw gegevens gebeurt om u de diensten te verlenen waarvoor u bij ons ingeschreven bent (bv. om via e-mail op de hoogte te worden gehouden van het laatste nieuws en promoties, om uw informatieaanvragen en/of opmerkingen bij onze producten en diensten te verwerken en voor de verwerking en bevestiging van uw online boekingen).  

Naast de informatie in verband met de diensten waarvoor u zich heeft ingeschreven, kunnen we contact met u opnemen voor andere informatie en in verband met andere producten en diensten van Brussels Airlines die u kunnen interesseren, evenals voor informatie over 'Miles & More', het frequent flyer programma van Brussels Airlines. 

Overeenkomstig het bovenstaande en behalve in de mate dat de mededeling van persoonsgegevens aan bedrijven wiens tussenkomst als Verwerkers van persoonsgegevens voor rekening en onder de controle van Brussels Airlines vereist is om de voormelde doeleinden te verwezenlijken, zal Brussels Airlines geen persoonsgegevens meedelen, verkopen, verhuren of uitwisselen met enige andere organisatie of entiteit, tenzij u daar op voorhand van op de hoogte werd gebracht en u er uitdrukkelijk mee instemde, of tenzij anders vereist door de wet. 

We vestigen uw aandacht op het feit dat u het recht heeft uw persoonsgegevens in te kijken en te beperken en, waar dit gepast is, rechtzetting te vragen van verkeerde gegevens die op u van toepassing zijn. U kan zich bovendien op ieder ogenblik, op eenvoudig verzoek en kosteloos, verzetten tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door het versturen van een e-mail met betrekking tot uw eventuele vragen naar info@brusselsairlines.com of per post naar het bovengenoemd adres. 

Onze Website bevat snelkoppelingen naar andere websites die geen eigendom zijn van, of niet beheerd worden door Brussels Airlines. U dient zich ervan bewust te zijn dat Brussels Airlines niet verantwoordelijk is voor de privacy-praktijken op dergelijke websites en dat dit Privacybeleid enkel van toepassing is op de gegevens die op onze Website verzameld worden. 

 

Cookies en action tags 

We verzamelen ook passief niet persoonlijk identificeerbare informatie door het gebruik van "cookies" en "action tags". 

"Cookies" zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst teneinde uw webbrowser te identificeren, evenals de activiteiten van uw computer op onze Website en andere websites. Cookies kunnen worden gebruikt om ons toe te laten statistisch te na te gaan hoe u onze Website gebruikt, teneinde onze online aanbiedingen te verbeteren, of om de populariteit van een bepaalde inhoud te bepalen. Hoewel de meeste browsers initieel op het aanvaarden van cookies zijn ingesteld, kan u uw browser instellen zodat u wordt verwittigd wanneer u een cookie ontvangt of om cookies geheel te weigeren. De meeste browsers verstrekken informatie over de wijze waarop dit kan gebeuren in de "Help" sectie van de werkbalk. Hoewel u geen cookies hoeft te aanvaarden om toegang te hebben tot onze Website, kan het weigeren ervan leiden tot een minder goede werking van bepaalde aanbiedingen, kenmerken of producten van onze Website en kan u een verlies van gebruiksgemak ondervinden.

"Action tags," ook gekend als webbakens of gif tags, zijn een webtechnologie die wordt aangewend om het gebruik van een website na te gaan, zoals het aantal keren dat een bepaalde pagina werd bekeken. Action tags zijn niet zichtbaar voor u en elk deel van onze Website, inbegrepen publiciteit of e-mail die door ons wordt gestuurd, kunnen action tags bevatten. We kunnen van tijd tot tijd beroep doen op verschillende derden teneinde het gebruik van onze Website na te gaan middels action tags op onze Website. 

Door het gezamenlijk gebruik van cookies en action tags kunnen wij waardevolle informatie verzamelen voor de verbetering van onze Website en onze online aanbiedingen, en om de doeltreffendheid van onze reclame- en marketingcampagnes te meten. 

Ten slotte weze opgemerkt dat adverteerders en andere derden ook hun eigen cookies of action tags kunnen gebruiken wanneer u op hun advertentie of snelkoppeling naar hun website of dienst klikt, op of vanuit onze Website. Dit Privacybeleid regelt het gebruik van cookies of action tags op dergelijke derde websites niet, noch het gebruik ervan door aanbieders van advertenties van derden. 

 

Veiligheid 

Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, maakt de Website gebruik van SSL-technologie (Secure Socket Layer). Een veilige verbinding wordt getoond door een gesloten slot in de linker benedenhoek (Netscape) of de rechter benedenhoek (Internet Explorer) van uw browservenster. Gelieve voor verdere informatie de veiligheidsspecificaties van uw browser te raadplegen. Als uw browser uitgerust is met SSL (bv. Netscape 2.0 en hoger of Internet Explorer 3.0 en hoger), zal uw transactie automatisch beveiligd zijn.