CO2 Compensatie

CO2


Brussels Airlines en CO2logic bieden je samen de mogelijkheid om de CO2-uitstoot van je vlucht te compenseren. Door dit compensatieprogramma steun je het verminderen van CO2-uitstoot op een andere plaats dan die van je vlucht. Gebruik de  Greentripper calculator, ontwikkeld door CO2logic, om je uitstoot te weten te komen.  

 

 

Greentripper Calculator

 

Greentripper 


Brussels Airlines onderneemt actie

CO2_logicEén van Brussels Airlines' doelen voor 2010 is de verlaging van de ecologische voetafdruk door middel van ons zogenaamde "b.green programma". Met enige inspanning kunnen we een verschil maken. Om onze planeet te redden is het cruciaal om de uitstoot van CO2 te verminderen. Om enkele voorbeelden te geven: drie maanden je huis verwarmen, 7000km met de wagen of een retourvlucht Brussel-Marrakech stoten 1 ton koolstofdioxide in de atmosfeer.

Ons CO2-compensatie programma is een nieuw initiatief. Het betekent dat we je de mogelijkheid bieden om je CO2-uitstoot te compenseren door het betalen van een relatief kleine extra vergoeding.

Het Belgisch bedrijf CO2Logic, gespecialiseerd in offset, is geselecteerd als onze partner in dit CO2-compensatie programma. In 2016 lanceerde CO2logic de online CO2-compensatietool Greentripper. Op die tool kunnen reizigers de CO2-uitstoot van hun reis berekenen en compenseren.

Jouw "offset" (of compensatie) zal gebruikt worden voor het ontwikkelen van klimaatprojecten in onze Afrikaanse bestemmingen. Het eerste project dat zal worden ondersteund is een houtkachel-project in Oeganda. Met behulp van energie-efficiënte kachels zullen de mensen in Oeganda vijftig procent minder brandhout nodig hebben om te koken, wat resulteert in een vermindering van 1,4 ton koolstofdioxide per kachel per jaar.

Klik hier om jouw CO2-uitstoot te berekenen en lees hoe het te compenseren.

 

Carbon Offset Programme Veelgestelde vragen

 

 

Wat is CO2-compensatie?

Het principe van de vrijwillige compensatie van de uitstoot van broeikasgassen omvat drie fasen:

- Eerst voert een “vervuiler” (particulier, organisatie of onderneming) een audit uit van zijn uitstoot van broeikasgassen. Voor particulieren gebeurt dit meestal aan de hand van een schatting met een online calculator. Voor organisaties is een meer gedetailleerde audit nodig, bijvoorbeeld met de Bilan Carbone®-methode van het ADEME, het Franse agentschap voor milieu en energiebeheer. 
- Op basis van deze eerste balans kan de calculator of de consultant in compensatiediensten al enkele tips aanreiken om de uitstoot in de toekomst te beperken. Deze verlaging van de uitstoot gaat vaak gepaard met een daling van de energiefactuur, aangezien fossiele brandstoffen een groot aandeel hebben in onze CO2-uitstoot. 
- Zodra de uitstoot is berekend, levert de klant een financiële bijdrage aan CO2-reducerende projecten, door een hoeveelheid CO2-kredieten te kopen die overeenstemt met zijn uitstoot van het vorige jaar. Op die manier compenseert de klant zijn uitstoot uit het verleden, wat met reducerende maatregelen niet meer mogelijk is. Dankzij deze CO2-kredieten is de ondersteuning van schone technologie in ontwikkelingslanden mogelijk (bijvoorbeeld windenergie in Afrika, benutten van biomassa-afval in India, enz.). Enerzijds heeft de vervuiler broeikasgassen uitgestoten, maar anderzijds heeft hij bijgedragen tot het tenietdoen of vermijden van een vergelijkbaar uitstootvolume. Hij heeft zijn uitstoot dus gecompenseerd.

 

Waarom in ontwikkelingslanden?

Het Kyoto-protocol splitst de landen op in twee groepen. Enerzijds de industrielanden (Japan, Rusland, Australië, EU, Verenigde Staten,...) die historisch verantwoordelijk zijn voor de klimaatverandering. Anderzijds de ontwikkelings- en groeilanden (in Afrika, Zuid-Amerika, India, China,...) die niet historisch verantwoordelijk zijn voor de klimaatverandering, maar die de komende jaren steeds meer CO2 zullen uitstoten.

De CO2-uitstoot is een wereldwijd probleem en de plaats waar CO2 wordt uitgestoten, hier of in Afrika, heeft geen invloed op het klimaat. We moeten dus de uitstoot zowel hier als ginder verminderen. In tegenstelling tot de ontwikkelings- en groeilanden moeten wij hier, in de industrielanden, reeds CO2-verplichtingen naleven, en worden de ondernemingen in onze landen vandaag aangezet om hun energie-efficiëntie te verbeteren of meer hernieuwbare energie te gebruiken.

Wij moeten de (groei- en) ontwikkelingslanden dus ook aansporen om snel over te stappen naar duurzame technologieën (met een lage CO2-afdruk), want anders zullen onze CO2-verlagingen hier niet volstaan als deze sterk groeiende landen een steeds grotere uitstoot hebben, wat een negatieve impact zal hebben op ons klimaat. Voor meer informatie: www.unfccc.int

 

Waarom niet hier?

Zie vorig antwoord. Omdat er hier reeds verplichtingen zijn. Elke vrijwillige inspanning die niet wordt afgetrokken van de uitstoot op nationaal niveau (en dus niet wordt toegekend aan uw entiteit), zal dus worden toegewezen aan de entiteiten die verplichtingen hebben (de Gewesten en de federale overheid in België). Er zijn geen koolstof/CO2-compensatiekredieten (voor vrijwillig gebruik) uit België, aangezien elke bijkomende vermindering reeds wordt gevaloriseerd door de overheden, en het toekennen van bijkomende kredieten ertoe zou leiden dat dezelfde daling twee keer wordt verrekend. Enkel de invoering van het mechanisme van gezamenlijke uitvoering had deze eventuele dubbele telling van verminderingen kunnen voorkomen, maar in België heeft de overheid dit mechanisme niet toegepast.

 

Waarom is CO2-compensatie belangrijk?

CO2-compensatie is belangrijk omdat zij ervoor zorgt dat:

- iedereen zich bewust wordt van zijn impact op het klimaat; 
- iedereen op een verschillende manier, volgens zijn middelen en zonder enige verplichting zijn steentje bijdraagt (verplaatsingen met de auto, verwarming in huis, reizen met het vliegtuig,...); 
- er meer wordt gedaan dan de eerste twee stappen, de berekening en de CO2-vermindering. Dankzij de CO2-compensatie zou men eventueel de CO2-neutraliteit kunnen bekomen.

 

Waarom heeft Brussels Airlines voor CO2logic gekozen?

Wie is CO2logic? : CO2logic is een organisatie die zich toelegt op het berekenen, het verminderen en het compenseren van de CO2-uitstoot. Ze heeft 10 toegewijde en gepassioneerde medewerkers in dienst. Deze passie en nauwgezetheid werden bekroond met talrijke prijzen: BNP Paribas - Young Entrepreneurs Award 2007, Finalist van de Energy & Environment Awards 2008, Finalist van de Best Innovator Award 2009, georganiseerd door de Solvay Business School en AT Kearney.

CO2logic is sinds 2006 de pionier van de CO2-compensatie in België. Het werd door een onafhankelijke studie van InterEnvironnementWallonie/ULB uitgeroepen tot meest aanbevolen Belgisch bedrijf op het vlak van CO2-compensatie. CO2logic is ook het enige compensatiebedrijf dat is gecertificeerd door het Forum Ethibel. Uit overtuiging en om consequent te zijn, maakt het team van CO2logic afwisselend gebruik van vouwfietsen en het openbaar vervoer om zich naar de klanten te begeven.

 

Hoe berekent u de CO2-uitstoot van vluchten?

 

CO2logic baseert zich op de uitstootfactor zoals beschreven in de Bilan Carbone®-methode van het ADEME v7.6. Volgens deze officiële handleiding van uitstootfactoren veroorzaakt een « korteafstandsvlucht in Economy klasse met stroomopwaartse uitstoot zonder stralingsforcering » een koolstofuitstoot van 123 g CO2/km.passagier. Een « langeafstandsvlucht in Economy klasse met stroomopwaartse uitstoot zonder stralingsforcering » veroorzaakt een koolstofuitstoot van 110,4 g CO2/km.passagier. Om het berekeningsinstrument zo eenvoudig mogelijk te houden, gebruiken wij de gemiddelden voor het type vliegtuig.

Het ADEME is het Franse Agentschap voor Milieu- en Energiebeheer. Deze parastatale instelling wordt wereldwijd erkend voor haar instrument/methode voor de berekening van de uitstoot van broeikasgassen, beter bekend onder de naam Bilan Carbone.www.ademe.fr

 

De CO2-compensatieaanvraag gebeurt online

De CO2-compensatieaanvraag van een vliegtuigreis gebeurt online en na de bestelling van het vliegtuigticket. De klanten van Brussels Airlines worden uitgenodigd om de CO2-uitstoot van hun reis te compenseren. De CO2-compensatie is vrijwillig. Het gaat dus zeker niet om een verplichting. Deze bijdrage is volstrekt vrijwillig en wordt niet terugbetaald door Brussels Airlines. Brussels Airlines heeft geen enkel financieel belang in de CO2-compensatie vergoeding van vluchten.

Met vragen over CO2 compensatie en uw bijdrage kunt u steeds terecht bij CO2logic: info@co2logic.com.

 

De betalingswijze

De verrichting voor de CO2-compensatie gebeurt op dezelfde manier als andere aankopen op het internet: met de bankkaart of via een overschrijving. De betalingen gebeuren via de Belgische instelling Ogone, de kwaliteitsreferentie voor online verrichtingen.

 

Het bewijs van CO2-compensatie

Degenen die hun CO2-compensatie hebben berekend en betaald, ontvangen van CO2logic automatisch hun CO2/Greentripper-compensatiecertificaat via e-mail (info@greentripper.org).

 

Is het geen manier om zijn geweten te sussen?

Als u toch het vliegtuig moet nemen, is het beter om uw uitstoot te compenseren dan niets te doen. Uw bijdrage dient om tonnen CO2 te verminderen in ontwikkelingslanden, wat overeenkomt met uw uitstoot tijdens de vlucht. Deze dalingen in deze ontwikkelingslanden zouden zonder uw bijdrage niet mogelijk zijn.

 

Wie compenseert zijn vliegtuigreizen al?

 

Meer en meer mensen willen de impact van hun vliegtuigreizen op het klimaat verminderen. Veel bekende personen (uit de showbusiness, de politiek, de zakenwereld), maar ook steeds meer anonieme reizigers die zich bewust zijn van hun klimaatimpact en iets willen doen om het klimaat te beschermen.

 

Wat kost de CO2-compensatie?

 

Alles hangt af van de kwaliteit van de CO2-compensatieprojecten. Greentripper werkt alleen met projecten die beantwoorden aan de strengste internationale normen (Gold Standard of Gecertificeerd door de Verenigde Naties). Met Greentripper moet u €12 excl. btw rekenen per ton CO2. Uw uitstoot werd afgerond naar een minimum van 1 ton om de kosten van de beveiligde betaalplatforms (Ogone) en de beheerskosten te dekken.

 

Wie garandeert u dat de uitgekozen projecten zullen slagen?

 

Wij stellen enkel succesvolle projecten voor die worden gecertificeerd door Gold Standard en/of de Verenigde Naties (UNFCCC). Door deze duurzame projecten te steunen, kunnen er nieuwe worden opgezet.

 

Waarom worden er vooral projecten in Afrika gesteund?

 

Via het CO2-compensatieprogramma wil Brussels Airlines projecten rond duurzame ontwikkeling in Afrika steunen in de landen waar Brussels Airlines actief is. Brussels Airlines steunt via zijn programma van MVO, « b.foundation for Africa », ook een aantal humanitaire projecten op het Afrikaanse continent.

 

Waarom steunen jullie enkel projecten die worden gecertificeerd door de Verenigde Naties (UNFCCC) en/of Gold Standard?

 

Deze internationale normen worden wereldwijd erkend en bieden de grootste garantie dat de CO2-compensaties van hoge kwaliteit zijn. Voor meer informatie: www.goldstandard.org en www.unfccc.int

 

Welke projecten krijgen steun?

 

De projecten die CO2logic steunt, zijn projecten ter vermindering van de CO2-uitstoot die worden gecertificeerd door de Verenigde Naties (UNFCCC) en/of Gold Standard. Deze projecten zijn niet enkel bedoeld om de CO2-uitstoot te verminderen (klimaat), maar houden ook sociaal-economische voordelen in voor de lokale bevolking.

Een ondersteund project in Oeganda

Project: Bossen redden in Afrika, Oeganda 
Bossen redden in Afrika 
In Oeganda hangt 95% van de bevolking af van hout en houtskool voor de bereiding van hun dagelijkse maaltijden. Hierdoor is ontbossing een zwaar probleem geworden. Dit project dat onder andere wordt ondersteund door CO2logic heeft als doel het redden van bomen, het reduceren van de ontbossing en het garanderen van een betere levenskwaliteit voor de lokale bevolking door het reduceren van schadelijke luchtpollutie in het huis.

Het project bevordert de toegang tot technologisch verbeterde houtstoven door het opzetten van kleine ondernemingen met lokale fabrikanten, het ondersteunen van duurzame distributiekanalen en het subsidiëren van de aankoop door eindgebruikers. Elke stoof zorgt voor een reductie van het gebruik van hout en houtskool van 40% in vergelijking met andere kookmethodes en kan 75 US dollar per jaar per gezin besparen. Elke houtstoof draagt op die manier bij tot een reductie van 1,4 ton CO2 per jaar. Dit komt overeen met een heen en terugvlucht Brussel naar Washington D.C.

De houtstoof zorgt ook voor een reductie van de schadelijke uitstoot van andere polluenten die bij vrouwen en kinderen in Afrika frequent zorgen voor ademhalingsproblemen zoals longontstekingen. UNICEF schat dat 2 miljoen kinderen jaarlijks sterven door een longontsteking. Longontstekingen zijn de grootste oorzaak van kindersterfte en het verminderen van de luchtvervuiling binnenhuis is één van de preventieve sleutelmaatregelen.

Dit CO2 reductieproject zou niet bestaan zonder financiële steun van CO2 compensatiekredieten. Het project en de bijhorende CO2 reducties zijn onafhankelijk geregistreerd en geverifieerd onder het internationaal erkend Gold Standard label (www.goldstandard.org).

 

Kenya - Het paradigm project voor gezonde kookfornuizen en waterbehandeling

Dit project wil de gezondheid en inkomsten van Kenianen verbeteren door ervoor te zorgen dat zij minder tijd en geld moeten besteden aan het bekomen van brandstof voor het bereiden van maaltijden, en door ervoor te zorgen dat de lokale bevolking beter toegang krijgt tot drinkbaar water dankzij waterfilters.

Dankzij de waterfilters gebruiken de families minder hout om water te koken om drinkwater te bekomen. De LifeStraw® Family waterfilters worden om de drie jaar vervangen en afgevoerd.

LifeStraw® Family is een lokaal waterbehandelingssysteem voor regelmatig gebruik in een lage-inkomensomgeving. Het systeem kan tot 18.000 liter water filteren, voldoende om een gezin van 5 personen gedurende drie jaar te voorzien van microbiologisch schoon water. Het systeem behandelt besmet drinkwater en vermindert de vraag naar conventionele waterbehandeling door het koken van water met niet hernieuwbare biomassa. Met behulp van de CO2-financiering kan het project economisch duurzaam zijn en in grote mate bijdragen tot de verbetering van de volksgezondheid.

Door de compensatie van 1 ton CO2, investeert u in 1 waterfilter voor 1 familie van 4 of 5 personen gedurende een periode van 9 maanden.