Lufthansa Group

Lufthansa Group

LUFTHANSA GROUP


BEDRIJFSACTIVITEITEN

De Lufthansa Groep is een luchtvaartmaatschappij die wereldwijd actief is. In het boekjaar 2018 haalde de Lufthansa Groep een omzet van 35,8 miljard euro en telde ze gemiddeld 135.534 werknemers. De structuur van de bedrijfssegmenten werd bij het begin van het boekjaar aangepast in overeenstemming met het driepijlerconcept achter de bedrijfsstrategie. Sindsdien bestaat de Lufthansa Groep uit de bedrijfssegmenten Network Airlines, Point-to-Point Airlines, Aviation Services (met inbegrip van de segmenten Logistics, MRO en Catering), en Additional Businesses en Group Functions.

ORGANISATIE

Deutsche Lufthansa AG beschikt over de typische beheer- en toezichtstructuren voor Duitse bedrijven. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van de maatschappij en het bepalen van de strategische richting. Op die manier wil men de bedrijfswaarde duurzaam doen stijgen. De Raad van Toezicht stelt de Raad van Bestuur samen, adviseert ze en houdt er toezicht op. Deutsche Lufthansa AG is de moedermaatschappij en de grootste zelfstandig opererende onderneming in de Lufthansa Groep. De individuele bedrijfssegmenten werken als afzonderlijke bedrijven van de Groep, met uitzondering van Lufthansa Passenger Airlines. Ze zijn verantwoordelijk voor hun eigen winsten en werking, en staan onder toezicht van hun respectieve Raden van Toezicht, waarin ook leden van de Raad van Bestuur van Deutsche Lufthansa AG zetelen.

STRATEGIE

De Lufthansa Groep wil de eerste keuze zijn voor aandeelhouders, klanten, medewerkers en partners in de luchtvaartsector, en wil in de toekomst als een belangrijke speler verder vorm geven aan de wereldwijde luchtvaartsector. Het is in deze context de strategie om systematisch de Groep te ontwikkelen op basis van de drie pijlers: Network Airlines, Point-to-Point Airlines en Aviation Services.

De drie pijlers profiteren van wederzijdse synergieën en schaalvoordelen over bedrijfssegmenten heen. Lufthansa Cargo, bijvoorbeeld, transporteert een groot deel van zijn vracht in de vrachtruimte van de passagiersvliegtuigen van de Lufthansa Groep. Lufthansa Technik heeft op zijn beurt toegang tot onderhoudslicenties die onderhandeld zijn met de OEM's wanneer de luchtvaartmaatschappijen van de Groep nieuwe vliegtuigen en in daaropvolgende vluchten verzamelde prestatiegegevens voor moderne luchtvaartuigen bestellen.

Om de portfolio van de Groep te blijven verfijnen, controleert de Lufthansa Groep regelmatig de aantrekkelijkheid van individuele marktsegmenten, zijn actuele concurrerende positie, de mogelijkheden voor toekomstig succes en de synergieën die door de individuele operationele segmenten verkregen zijn in het netwerk van de Groep.

Meer info