Brussels Airlines Privacybeleid korte verklaring

De bescherming van uw persoonsgegevens is voor Brussels Airlines van bijzonder belang.

Brussels Airlines nv/SA met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel (België), Jaargetijdenlaan 100-102/B30 Av. des Saisons, RPR/RPM Brussel (ondernemingsnummer 0445692234) is de 'verwerkingsverantwoordelijke' voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Dit Privacybeleid is van toepassing op de persoonsgegevens die we over u als natuurlijke persoon verwerken wanneer u gebruikmaakt van onze diensten en/of onze producten, wanneer u onze website bezoekt of wanneer u onze mobiele app gebruikt.

We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Wanneer u onze website bezoekt:
  • We verwerken informatie over uw apparaat en over uw gebruik van onze website, voor de beveiliging, het beheer en de verbetering van onze website, en voor marketingdoeleinden.
 • Wanneer u een klant bent van onze producten of diensten:
  • Klantenbeheer (bijvoorbeeld het beheren van uw boeking).
  • Passagierbeheer (bijvoorbeeld het voorbereiden van vluchtdocumenten).
  • Incident monitoring op vluchten.
  • Vorderingenbeheer.
  • Direct marketing van onze producten en diensten. Hiervoor kan een profiel worden opgemaakt.
  • Follow-up van uw solvabiliteit. Hiervoor kan een profiel worden opgemaakt.
  • Fraudepreventie. Hiervoor kan een profiel worden opgemaakt.
  • Onderzoek en ontwikkeling. Hiervoor kan een profiel worden opgemaakt.

U kunt de volgende rechten uitoefenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving:

 • Het intrekken van uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens, voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens aanvankelijk op uw toestemming gebaseerd was.
 • Het vragen van toegang tot, correctie, wissing of beperking van uw persoonsgegevens.
 • U verzetten tegen elke verwerking voor direct marketing.
 • U verzetten tegen elke verwerking op basis van ons gerechtvaardigd belang.
 • De overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens vragen, die u ons hebt verstrekt en die we hebben verwerkt op basis van de uitvoering van de overeenkomst waarin u betrokken partij bent.
 • Een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit in de Europese Lidstaat waarin u gewoonlijk verblijft, werkt of waar de vermeende inbreuk op de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving is gebeurd.

Als u meer wilt weten over hoe we uw persoonsgegevens verwerken wanneer u gebruikmaakt van onze diensten en/of producten, bezoek dan onze website of gebruik onze mobiele app. U kunt ons volledige gegevensbeschermingsbeleid lezen door hier te klikken.


Laatste update: mei 2018