Medische bijstand en bagageverzekering

De gevolgen van een onverwachte gebeurtenis zijn in alle opzichten ernstiger en duurder van zodra je België verlaat, ook al reis je niet ver.

Of je nu ver reist of niet, enkel een volledige medische bijstand helpt te voorkomen dat je bij tegenslag in een lastig parket terechtkomt.

Welke diensten biedt de medische bijstand van Europ Assistance?

Raadpleeg het productinformatieblad voor medische assistentie hier.

Je hebt eveneens de mogelijkheid om deze dekking te verlengen met de bagageverzekering

Wat dekt de bagageverzekering van Europ Assistance?

  • Beschadiging van de bagage
  • Diefstal van de bagage
  • Vertraging van de bagage/vlucht

Raadpleeg het productinformatieblad voor bagageverzekering hier.


Meer informatie

Algemene voorwaarden reisbijstand (pdf)
Algemene voorwaarden bagageverzekering (pdf)
Aangifte formulier bagage (pdf)
Precontractuele informatie - bagageverzekering (pdf)
Precontractuele informatie - reisbijstand (pdf)
Privacyverklaring (pdf)