Goed om te weten

 1. Kinderen jonger dan 12 jaar moeten altijd begeleid worden door een meerderjarige (ouder dan 18 jaar) die de verantwoordelijkheid draagt van het kind tijdens de reis. Tenzij de speciale procedure voor Alleenreizende Kinderen werd aangevraagd, moet het kind ook in dezelfde reisklasse als zijn of haar ouder(s) of begeleider reizen.

 2. Kijk tijdens het voorbereiden van je reis na welke reisdocumenten je kinderen nodig hebben en welke regelgevingen er gelden in het land waar je naartoe reist. Zorg ervoor dat je alle nodige documenten bij je hebt bij aankomst op de luchthaven. Kinderen van burgers van de Europese Unie moeten hun eigen paspoort of identiteitskaart bezitten. De vermelding van de namen van de kinderen in de paspoorten van de ouders is niet meer voldoende.

  Kind met de Italiaanse nationaliteit

  Ieder kind met de Italiaanse nationaliteit dat jonger is dan 14 jaar en alleen reist of vergezeld is van personen die niet hun ouders of legale voogd zijn, moeten in het bezit zijn van een volledig ingevulde verklaring. Deze Dichiarazione di Accompagno (Verklaring van tijdelijke voogdij voor reizen naar het buitenland) kan verkregen worden bij de lokale politie (Questura), niet bij de luchthavenpolitie. De minderjarige moet zowel in het bezit zijn van deze verklaring als van zijn of haar paspoort. Indien deze documenten niet compleet zijn, kan het kind geweigerd worden om het vliegtuig te betreden.


 3. Pasgeboren baby’s mogen pas vliegen vanaf 7 dagen na hun geboorte.

 4. Vliegreizen veroorzaken tot op heden geen specifieke gezondheidsproblemen voor gezonde baby’s of kinderen. Mocht je twijfels hebben, raden we je aan de kinderarts te raadplegen. Wij raden je aan je reisdata te wijzigen in de volgende gevallen:
  • Zware acute verkoudheid
  • Ziekte met koorts
  • Na operaties
  Indien je kind een besmettelijke ziekte zoals kinkhoest, mazelen, bof, rode hond of waterpokken heeft opgelopen, is vliegen niet toegestaan en moet je je reisdata wijzigen.
Close