Moeten we niet opnieuw leren vliegen?

Overal in de wereld zorgt een virus voor turbulentie. Als straks het noodweer gaat liggen, zal dan nog alles zijn zoals het was? Of is de vraag eerder: willen we nog dat alles is zoals het was? Is dit niet hét uitgelezen moment om een aantal dingen te herzien?

Bij Brussels Airlines willen we zowel onze passagiers als onszelf laten meevliegen op een nieuwe, frisse wind. Onder het motto ‘change is in the air’ bekijken we met specialisten uit verschillende domeinen hoe het anders zou kunnen.

Hoe het nóg veiliger kan bijvoorbeeld, met het oog op nieuwe gezondheidsnormen. Welke bijkomende initiatieven we nog kunnen nemen om onze impact op het milieu verder te verlagen. Hoe we vliegen meer als een afgewogen keuze kunnen zien, in plaats van een doordeweekse gewoonte. Wereldwijd vliegverkeer zal altijd essentieel blijven. Het vraagt alleen een nieuw bewustzijn.

We hebben nog niet alle antwoorden op alle vragen. Maar we bieden u wel al het uitzicht op nieuwe inzichten. Die we samen waar kunnen maken.

Ondertussen willen we iedereen bedanken die ons de afgelopen weken heeft gesteund. Met in het bijzonder al onze medewerkers. Zonder hen zou deze nieuwe start niet mogelijk zijn. We heten u straks graag welkom aan boord van het nieuwe vliegen.

#ChangeIsInTheAir