Algemene voorwaarden Luchthaventrans BVBA


Art. 1: De te vervoeren personen worden door Luchthaventrans afgehaald op het met Brussels Airlines overeengekomen adres minstens 10 minuten voor het overeengekomen tijdstip van afhaling. Indien noodzakelijk wegens onvoorzienbare filevorming, drukte, wegenwerken en/of weersomstandigheden kunnen de te vervoeren personen rechtstreeks door Luchthaventrans gecontacteerd worden voor aanpassing van het uur van afhaling. De te vervoeren personen dienen 10 minuten voor het overeengekomen tijdstip van afhaling vertrekkensklaar te staan. De chauffeur zal tot maximum 15 min wachten na het overeengekomen tijdstip. Indien Luchthaventrans niet ter plaatse is 15 minuten na het overeengekomen tijdstip van afhaling, dienen de te vervoeren personen onmiddellijk contact op te nemen met Luchthaventrans.

Art. 2: Bij afhaling op de luchthaven moeten de te vervoeren personen steeds uitkijken naar een bord of tablet van Brussels Airlines met de naam van de te vervoeren personen op vermeld. Luchthaventrans zal aan de JAVA Corner in de aankomsthal op de te vervoeren personen wachten (hiervoor moet men rechts aanhouden bij het verlaten van de bagage/douanezone). Indien de te vervoeren personen de chauffeur van Luchthaventrans niet vinden, worden zij geacht zich onmiddellijk naar de Brussels Airlines balie in de vertrekhal te begeven. De te vervoeren personen verbinden zich er toe om, indien zij zich niet op de aan Luchthaventrans opgegeven vlucht naar Brussels Airport bevinden, Luchthaventrans hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Mocht de reden van de vluchtwijziging een annulatie van de vlucht betreffen of een herboeking of wijziging van het vluchtschema, zullen de te vervoeren personen eveneens de lokale vertegenwoordiging van Brussels Airlines in de luchthaven van vertrek of het Service Centre van Brussels Airlines op volgend telefoonnummer: +32 2 723 23 62. Indien de te vervoeren personen niet aan deze meldingsplicht voldoen, vervalt het recht op vervoer conform deze overeenkomst en dient op eigen kosten en met eigen middelen op de bestemming geraakt te worden.

Art. 3: Luchthaventrans is aansprakelijk voor de schade die de te vervoeren persoon oploopt wegens gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering van de overeenkomst, behoudens overmacht (zoals uitzonderlijke weersomstandigheden, onvoorziene files, niet aangekondigde wegenwerken, betogingen,…) en behoudens indien Luchthaventrans aantoont alle nodige en nuttige voorzorgsmaatregelen te hebben genomen om de transfer vlot te laten verlopen overeenkomstig de op Luchthaventrans rustende inspanningsverbintenis. Brussels Airlines kan in geen geval aangesproken worden of aansprakelijk gesteld worden bij tekortkomingen in hoofde van Luchthaventrans. Alle klachten dienaangaande worden rechtstreeks aan Luchthaventrans gericht.

Art. 4: Luchthaventrans is verzekerd overeenkomstig de bepalingen voor het regentsbesluit van 15 juni 1947 betreffende het vervoer van personen.

Art. 5: Een kinderstoel zal ter beschikking zijn indien dit minstens 24u op voorhand werd aangevraagd.

Art. 6: Bagage die niet voldoet aan de door Brussels Airlines toegelaten stuks, afmetingen en gewicht moet vooraf gemeld worden; hier voor kan desgevallend een extra transport voorzien worden op kosten van de te vervoeren personen. De bestuurder van Luchthaventrans behandelt het in- en uitladen van de bagage.

Art 7: Het vervoer van huisdieren (katten en honden) moet vooraf gemeld worden. Kleine dieren moeten vervoerd worden in een geur- en lekvrije zak met zachte voering. Honden zwaarder dan 8kg moeten in een speciale container vervoerd worden.

Art. 8: Agressieve of dronken te vervoeren personen kan vervoer geweigerd worden.

Close