Brussels Airlines Privacybeleid lange verklaring

1. ALGEMENE BEPALINGEN

1.1 Inleiding

De bescherming van je persoonsgegevens is voor Brussels Airlines van bijzonder belang.

Dit Privacybeleid is van toepassing op de persoonsgegevens die we over je als natuurlijke persoon verwerken wanneer je gebruikmaakt van onze diensten en/of onze producten, wanneer je onze website bezoekt of wanneer je onze mobiele app gebruikt.

Brussels Airlines nv/SA met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel (België), Jaargetijdenlaan 100-102/B30 Av. des Saisons, RPR/RPM Brussel (ondernemingsnummer 0445692234) is de 'verwerkingsverantwoordelijke' voor de verwerking van je persoonsgegevens.

1.2 Contact met ons opnemen

Als je vragen hebt over dit Privacybeleid of over privacy bij Brussels Airlines, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via de post of via e-mail:
BRUSSELS AIRLINES
FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING
AIRPORT BLD 26, GENERAL AVIATION – RINGBAAN
1831 MACHELEN
BELGIË

E-mail: privacy@brusselsairlines.com.

1.3 Updates

We herzien ons privacybeleid regelmatig en werken het bij als nodig. De nieuwste versie kan altijd op onze website worden geraadpleegd. De publicatiedatum is duidelijk vermeld.

2. RECHTEN VAN KLANTEN OP GEGEVENSBESCHERMING

Je kunt de volgende rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via een brief (het adres vind je in hoofdstuk 1.2 "Contact met ons opnemen") of via een mail naar privacy@brusselsairlines.com

Wanneer je een verzoek met betrekking tot een betrokkene indient, kun je deze rechten uitoefenen volgens de voorwaarden in de toepasselijke wetgeving:

 • Je hebt het recht om je toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover de verwerking van je persoonsgegevens aanvankelijk op je toestemming gebaseerd was.
 • Je hebt het recht om van ons de bevestiging te krijgen over het feit of we al dan niet je persoonsgegevens verwerken. Als dat het geval is, heb je het recht een kopie ervan te krijgen.
 • Je hebt het recht op de rectificatie van onnauwkeurige persoonsgegevens.
 • Je hebt het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen.
 • Je hebt het recht op wissing van je persoonsgegevens als een van de volgende gronden van toepassing is:
  • Je persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
  • Je hebt je verzet tegen verwerking voor direct marketing;
  • Je hebt je verzet tegen de verwerking die gebaseerd is op ons gerechtvaardigd belang;
 • In de volgende gevallen zijn we niet verplicht om aan je verzoek voor wissing te voldoen:
  • We zijn wettelijk verplicht om je persoonsgegevens te verwerken;
  • De verwerking is noodzakelijk voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen.
 • Je hebt het recht om een beperking van de verwerking te verkrijgen:
  • Als je de nauwkeurigheid van je persoonsgegevens betwist, kunnen we de betwiste verwerking beperken gedurende de periode die we nodig hebben om de nauwkeurigheid van je persoonsgegevens na te gaan.
  • Als we je persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar je ze nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen.
  • Als je je hebt verzet tegen de verwerking gebaseerd op onze rechtmatige belangen, gedurende de periode die we nodig hebben om na te gaan of je rechtmatige gronden geldig zijn.
 • Je hebt het recht je te verzetten tegen elke verwerking voor direct marketing.
 • Je hebt het recht je te verzetten tegen elke verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang. We blijven je persoonsgegevens echter verwerken als we kunnen aantonen dat we sterkere gerechtvaardigde gronden hebben.
 • Je hebt het recht om de overdraagbaarheid te vragen van je persoonsgegevens die op automatische manier verwerkt zijn en die je ons hebt verstrekt.
 • Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in de Europese Lidstaat waarin je gewoonlijk verblijft, werkt of waar de vermeende inbreuk op de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving is gebeurd:

Bij het indienen van het verzoek om gegevens van de betrokkene vragen wij u, ons aanvullende informatie te verstrekken (waaronder uw namen, PNR van gevlogen vluchten, kopie van uw identiteitskaart en/of voorbeelden van communicatie waarover u een klacht heeft, enz.) Zodat wij uw identiteit kunnen valideren om onrechtmatige verwerking van relevante persoonsgegevens te voorkomen. In het kader van deze validatie verwerken wij de ontvangen gegevens ten behoeve van het beheer van een verzoek van een betrokkene en bewaren deze gedurende een standaard wettelijke periode van 3 jaar om te kunnen bewijzen dat het verzoek is ontvangen.

3. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

3.1 Waarom verwerken wij je persoonsgegevens?

De doeleinden waarvoor we je persoonsgegevens verwerken hangen af van hoe je contact met ons opneemt.

A. Je bezoekt onze website

We verwerken informatie over je apparaat en over je gebruik van onze website, voor de volgende doeleinden:

 • Informatiebeveiliging (om bijvoorbeeld cyberaanvallen af te slaan),
 • Het beheer van onze website (om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat je vanaf je apparaat toegang hebt tot de website en om je keuzes te onthouden),
 • Een beter begrip van je behoeften, de permanente verbetering van onze website en voor marketingdoeleinden.

Deze verwerking verloopt op basis van toestemming die je op onze website moet geven via de cookies voor toestemming en de cookies voor het beheer van voorkeuren. Deze verwerking is zowel in jouw belang als in het belang van Brussels Airlines, om de efficiëntie van onze website voor jou, onze gebruiker, te verbeteren en om onze producten en diensten te optimaliseren.

We gebruiken diverse cookies voor verschillende doeleinden. Sommige van deze cookies worden standaard geïnstalleerd (taalvoorkeur bijvoorbeeld) en sommige moeten zorgen voor een comfortabel gebruik van de websites (vb. toegang tot recent gezochte vluchten enz.) en om te zorgen voor een doeltreffende werking van de websites (bijvoorbeeld sessiecookies, tijdstempels enz.) en/of strikt noodzakelijke cookies, die je niet kunt uitschakelen wegens praktische redenen (zoals navigatie).

Raadpleeg ons beleid inzake cookies voor meer informatie hierover.

We kunnen technologieën ook gebruiken voor retargeting. Hiervoor verzamelen we toestemmingen en contactgegevens en verwerken we deze voor retargetingcampagnes (aangezien retargeting betekent dat de inhoud van de webpagina’s wordt aangepast aan uw recente internetactiviteit, kunt u bijvoorbeeld een e-mail ontvangen met aanbiedingen op basis van uw meest recente zoekopdrachten op onze websites). Je krijgt de mogelijkheid om hiervan af te zien als je niet akkoord gaat met deze verwerking.

Voor analysedoeleinden maken we gebruik van Google Analytics (GA). Hiermee verwerken we uitsluitend anoniem gemaakte gegevens en leveren we statistieken over het gedrag op onze websites. Het bestand dat naar GA wordt verzonden, bevat standaard het IP-adres. Deze verwerking gebruikt anonieme gegevens, wat ook door GA zelf wordt beveiligd (raadpleeg het privacybeleid van Google Analytics voor meer informatie).

B. Je neemt contact met ons op

We verwerken je persoonsgegevens om je verzoeken te beantwoorden en te beheren (bv. vraag naar informatie, inschrijving op onze nieuwsbrief enz.). Deze verwerking is gebaseerd op je toestemming.

We verwerken je persoonsgegevens ook zodat je je boeking via operatoren van callcenters en/of boekingskantoren kunt beheren. Deze verwerking is gebaseerd op het contract dat je samen met Brussels Airlines hebt afgesloten toen je een product of dienst kocht.

C. Je koopt onze producten of diensten

We verwerken je persoonsgegevens voor klantenbeheer, om jou of je groep medereizigers onze producten of diensten (vb. vliegtickets van Brussels Airlines of van onze partnerluchtvaartmaatschappijen, speciale diensten, bagage enz., en cargodiensten) om u de mogelijkheid te bieden, deze op verschillende manieren te kopen, zoals online via websites van Brussels Airlines, of via boekingskantoren, reisagentschappen, touroperators, callcenters en/of op onze app. Je kunt ook websites en platformen van partners van Brussels Airlines bezoeken, zoals Tomorrowland, waar je onze producten en diensten kunt kopen en waar je gegevens overeenkomstig worden verwerkt in samenwerking met de betreffende partner.

Zonder je persoonsgegevens kunnen we je niet de producten of diensten leveren die je wilt kopen. We verwerken je persoonsgegevens voor passagierbeheer, zoals:

 • Het passagierbeheer op de begane grond (in de luchthaven, tijdens het aan boord gaan van het vliegtuig, voor ticketreservering, bagagebeheer en het mogelijk maken van inchecken, op diverse manieren), op basis van onze wettelijke verplichting.
 • Voorbereiding van vluchtdocumenten (inclusief informatie over de vlucht op de app), op basis van onze wettelijke verplichting.
 • Het verstrekken van passagierslijsten voor ons boordpersoneel, op basis van de uitvoering van de overeenkomst waarin je betrokken partij bent. Zonder je persoonsgegevens kunnen we deze overeenkomst niet uitvoeren.
 • Administratie van visa en documenten om tot specifieke landen te worden toegelaten, op basis van de uitvoering van de overeenkomst waarin je betrokken partij bent. Zonder je persoonsgegevens kunnen we deze overeenkomst niet uitvoeren.
 • Verzameling en verwerking van persoonsgegevens voor het loungebeheer.
 • Verzameling en verwerking van persoonsgegevens voor het beheer van verloren voorwerpen en om verloren bagage aan passagiers te leveren.

Elke betaling die wordt gedaan in verband met een product en/of dienst van Brussels Airlines op onze websites, wordt beheerd door een verantwoordelijke betalingsprovider, die in elk geval de verwerkingsverantwoordelijke van die gegevens is. Mocht je een vraag hebben met betrekking tot informatie over de betrokken betalingsgegevens, dan moet je je rechtstreeks wenden tot de relevante betalingsprovider.

D. Je hebt bij Brussels Airlines geboekt

Zodra je een boeking doet en/of een product of dienst bij ons koopt, kun je dit beheren via ons online platform 'Mijn boeking'. We verwerken je persoonsgegevens om dit platform aan te bieden, zodat je toegang hebt tot informatie over je reis met ons en alle verwante aankopen, en je deze informatie kunt bewerken.

We verwerken je persoonsgegevens voor incident monitoring op vluchten, op basis van onze wettelijke verplichting.

Als onderdeel van de dienst na verkoop van de overeenkomst verwerken we je persoonsgegevens en sturen, we je diverse transactionele meldingen, waarop je je niet kunt uitschrijven omdat deze als verplicht voor je reis worden geacht. Deze meldingen kunnen in onze naam worden behandeld en verwerkt door externe partijen, bij wie we een veilige overdracht en verwerking van je gegevens verzekeren.

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens, nadat u ze voor de boeking hebt verstrekt, om u informatie te verstrekken over producten, diensten en speciale aanbiedingen die specifiek betrekking hebben op uw gekochte vlucht. Dit kan onder meer bestaan uit een korting op de toegang tot de lounge, de mogelijkheid om een bod uit te brengen op en/of een last minute reisklasupgrade te kopen, en/of andere extra diensten, enz. Deze verwerking is gebaseerd op legitieme belangen en u kunt zich te allen tijde afmelden voor deze e-mails en/of sms'jes. Uitschrijven voorkomt dat u geen upgrade-e-mails ontvangt voor toekomstige boekingen van Brussels Airlines.

Zodra we je een van onze diensten hebben geboden, willen we je informatie vragen over hoe tevreden je bent, bijvoorbeeld via tevredenheidsenquêtes die we via e-mail sturen zodra je met ons hebt gevlogen of via een sms na je gesprek met een callcenter, enz. Voor deze activiteit verwerken we je persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigd belang omdat we voortdurend proberen te verbeteren en je alleen de beste en geschiktste diensten en producten willen leveren. Het is niet nodig om zulke gegevens te verzamelen; daarom kun je je via diverse kanalen uitschrijven voor deze enquêtes.

We verwerken je persoonsgegevens voor klachtenbeheer (van boekingen van vluchten en ook cargoboekingen), op basis van onze wettelijke verplichting om je recht om compensatie te vragen voor elk rechtmatig doel na te leven. Het is in ons belang om onszelf te beschermen tegen materiële en niet-materiële schade. Het leveren van je persoonsgegevens voor dit doel is een vereiste om je aan je claimverzoek te voldoen en daarom is het jouw keuze om zulke gegevens te leveren of je ertegen te verzetten. (zie Hoofdstuk 2 "Rechten van klanten op gegevensbescherming").

Als je je inschrijft op een van onze getrouwheidsprogramma's, zoals LOOP en/of Miles&More, dan moeten we je persoonsgegevens verwerken om je accounts te kunnen beheren en om ze bij te werken met je reisgegevens. Je bent echter de beheerder van je eigen account en daarom kun je die op elk nodig geacht ogenblik bewerken en/of wissen. Voor alle (on)rechtstreekse marketingactiviteiten met betrekking tot deze programma's vragen we je toestemming, en je kun je op elk ogenblik uitschrijven.

We verwerken je persoonsgegevens voor de direct marketing van onze producten en diensten op basis van de toestemming die we van je via verschillende verzamelpunten hebben gekregen. We zijn van mening dat het belangrijk is om jou, als onze klant, op de hoogte te houden over onze producten en diensten. Zodra je je inschrijft, ontvang je mogelijk commerciële en promotionele aanbiedingen en/of nieuws via diverse kanalen, zoals e-mails, sms-campagnes, Google-banners en/of reclame op sociale media. Voor deze verwerking moet een profiel worden opgesteld. Dit profiel heeft geen invloed op je, behalve voor zover dat deze verwerkingsactiviteit kan leiden tot de verbetering van de klantenervaring en gepersonaliseerde aanbiedingen, gerichtere reclame en campagnes, wat een voordeel voor je is. Het verschaffen van je persoonsgegevens is voor dit doeleinde geen vereiste en je kunt je gemakkelijk uitschrijven van elke commerciële communicatie die we je sturen en/of je tegen deze verwerking verzetten (zie hoofdstuk 2 "Rechten van klanten op gegevensbescherming"). Als je een wissing van al je gegevens uit onze databank vraagt, wissen we al je persoonsgegevens, behalve je e-mailadres en alle uitschrijvingen die je hebt gevraagd. Zonder deze gegevens zouden wij niet aan uw voorkeuren kunnen voldoen en zou u ongewenste communicatie blijven ontvangen.

Mogelijk sturen we je pushberichten op mobiele apparaten, zodra je je toestemming ervoor geeft. Deze meldingen kunnen verschillend verschijnen op verschillende soorten apparaten. Deze meldingen kunnen je nuttige informatie geven over je reis, zoals je vlucht en/of de situatie op de luchthaven.

We kunnen je persoonsgegevens verwerken in het geval je een promotiecode verzoekt, bijvoorbeeld via een werknemer van Brussels Airlines. Zulke gegevens worden alleen verzameld om je de promotie te kunnen geven. We kunnen je contactgegevens ook verzamelen en verwerken, als je gebruikmaakt van een promotionele fotostand wanneer je op een van onze promotie-evenementen aanwezig bent.

E. Je betaalde voor je aankoop

We verwerken je persoonsgegevens voor de follow-up van je kredietwaardigheid en voor fraudepreventie, op basis van ons gerechtvaardigd belang, namelijk om na te gaan dat de gebruikte betaalwijze geldig is en dat we het geld zullen kunnen innen voor de geleverde dienst. Het is in ons belang om onszelf te beschermen tegen materiële en niet-materiële schade en om onwettige activiteiten en misbruik van onze producten/diensten/middelen te verhinderen. Voor deze verwerking moet mogelijk een profiel worden opgesteld, met het gevolg dat je de aankoop mogelijk niet kunt voltooien. Het verschaffen van je persoonsgegevens is voor dit doeleinde geen vereiste. Je kunt je dus tegen deze verwerking verzetten (zie hoofdstuk 2 "Rechten van klanten op gegevensbescherming").

F. Je geeft feedback

We kunnen je persoonsgegevens bijeenvoegen en zulke bijeengevoegde gegevens verwerken voor onderzoek en ontwikkeling, op basis van onze rechtmatige belangen (bv. verkoopstatistieken, marktanalyse en -onderzoek, ontwikkeling van producten of diensten). Onderzoek en ontwikkeling kan leiden tot de verbetering van de klantenervaring en de continue verbetering en innovatie van onze producten of diensten, wat onze klanten ten goede komt. Voor deze verwerking moet mogelijk een profiel worden opgesteld. Het opstellen van een profiel heeft geen invloed op je, behalve voor zover dat deze verwerkingsactiviteit kan leiden tot de verbetering van de klantenervaring en tot de verbetering en innovatie van onze producten of diensten, wat een voordeel voor je is. Het verschaffen van je persoonsgegevens is voor dit doeleinde geen vereiste. Je kunt je dus tegen deze verwerking verzetten (zie hoofdstuk 2 "Rechten van klanten op gegevensbescherming").

3.2 Welke socialemediafuncties gebruiken we op onze websites?

Op onze websites kun je enkele socialemediafuncties vinden, zoals de knoppen 'share' en 'like', waarmee je de inhoud van onze website kunt delen en aanbevelen, en 'sociale aanmeldingen', die de aanbiedingen op onze website en onze platforms koppelen met sociale netwerken, bijvoorbeeld voor het aanmelden op je persoonlijke zone in sommige delen van onze websites.

Als je beslist om de functie om inhoud te liken en/of te delen op onze website te gebruiken voor een sociaal netwerk, dan geven we de URL door aan het sociale netwerk waarop je hebt geklikt. Voor meer informatie over zaken met betrekking tot privacy kun je het privacybeleid van het respectieve sociale netwerk lezen.

In sommige onderdelen van onze websites kun je de functie "sociale aanmelding" vinden, waarmee je jezelf kunt identificeren in plaats van met de traditionele aanmeldingsopties met je naam, e-mailadres enz., bijvoorbeeld om je aan te melden bij je gepersonaliseerde zone in sommige onderdelen van onze websites (namelijk op het LOOP-account of het My Profile-platform). In dit geval bewaren we geen wachtwoorden of relevante persoonsgegevens met betrekking tot je aanmelding.

De plugin voor sociale media die we op onze websites gebruiken, is:

 • Facebook Messenger op het online check-inplatform om je instapkaart op te halen.

Als je beslist om van deze functie gebruik te maken, dan sturen we de betreffende persoonsgegevens door naar het sociale netwerk. Voor meer informatie over zaken met betrekking tot privacy raadpleeg je het privacybeleid van het respectieve socialemedianetwerk lezen.

We promoten onze socialemediaprofielen en -accounts op onze websites voor de volgende socialemedianetwerken:

 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • Instagram

3.3 Met wie delen wij je persoonlijke gegevens?

We kunnen je persoonsgegevens doorsturen naar onze filialen en commerciële partners en naar bedrijven die persoonsgegevens in onze naam verwerken (bekend als 'gegevensverwerkers'), zoals:

 • Dienstverleners op het vlak van grondafhandeling, transport, marketing, feedback van klanten, IT-onderhoud en -ondersteuning, betalingsdiensten en kredietinformatiebureaus, leveranciers van cloud- en serverhosting;
 • Platforms voor het verzenden van commerciële communicatie en transactionele meldingen;
 • Operatoren van live help chats en callcenters;
 • Bedrijven van de Lufthansa Groep;
 • Vliegtuigmaatschappijen buiten de Lufthansa Groep;
 • Partnerbedrijven voor het leveren van diensten zoals hotelreserveringen, verzekeringsdiensten, autoverhuur enz.;
 • Openbare instanties en autoriteiten (bijvoorbeeld gegevens van APIS (Advance Passenger Information System) die moeten worden verzonden naar de relevante autoriteiten van respectieve vluchtlanden; TSA (Transportation Security Administration) om de gegevens uit te wisselen die je leverde aan respectieve rechtshandhavingsinstanties, intelligentiediensten en andere organisaties, wegens zijn wettelijke verplichting; enz.).

In overeenstemming met de Belgische wet betreffende het gebruik van passagiergegevens zijn we verplicht om bepaalde passagiersgegevens aan de Belgische overheid over te dragen. Meer informatie vind je op https://crisiscentrum.be/nl/inhoud/belpiu-collection-and-processing-passenger-data.

Fraude en controle van weerspannige passagiers

Met 'weerspannige passagiers' bedoelen we passagiers die ongepast, agressief of gewelddadig gedrag vertonen tegenover andere passagiers of de bemanning, of het vliegtuig beschadigen.
Brussels Airlines heeft het recht en is verplicht om persoonsgegevens met betrekking tot zijn passagiers uit te wisselen binnen de Lufthansa Groep, evenals met andere luchtvaartmaatschappijen voor de documentatie, analyse en preventie van fraudegevallen en 'gevallen met weerspannige passagiers', en om ze hiervoor te verwerken.
Als je daarnaast andere passagiers hebt verwond of hen schade hebt berokkend, kan Brussels Airlines je persoonsgegevens en informatie over de schade of verwonding van andere partijen ook overdragen aan derden (zoals openbare instanties, de verwonde personen en verzekeringen).

3.4 Worden je persoonsgegevens ook doorgestuurd naar landen buiten de Europese Economische Ruimte?

Als je een vlucht hebt geboekt naar een land buiten de Europese Economische Ruimte waar er geen gepaste waarborgen zijn met betrekking tot je persoonsgegevens, dan is het ons toegestaan je persoonsgegevens aan dit land over te dragen, aangezien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met je (artikel 49.1 (b) GDPR).

Naast deze voormelde overdracht van je persoonsgegevens dragen we je persoonsgegevens ook over aan landen buiten de Europese Unie omdat enkele van onze filialen, commerciële partners of verwerkers buiten de Europese Unie gevestigd zijn. Elke overdracht buiten de Europese Unie is gebaseerd van gepaste waarborgen (adequaatheidsbesluit en/of standaardclausules voor gegevensbescherming van de Europese Unie). Je kunt contact met ons opnemen (zie hoofdstuk 1.2 "Contact met ons opnemen") voor meer informatie over de gepaste waarborgen die we voor deze overdrachten hebben verzekerd.

3.5 Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard?

We bewaren je persoonsgegevens zo lang als we ze nodig hebben voor de gerechtvaardigde en specifieke doeleinden met betrekking tot de verwerking en/of als we bij wet verplicht zijn ze te bewaren gedurende de bewaartermijnen die bepaald zijn door toepasselijke wetten en overheden (bijvoorbeeld het Belgische handelswetboek, Fiscale en belastingwetgeving, Anti-witwaswet enz.). De algemene door de wet vastgelegde bewaartermijn kan zeven tot tien jaar bedragen. Als je gegevens toepasselijk zijn voor de bepaling, uitoefening en/of onderbouwing van rechtsvorderingen, kunnen we de gegevens bewaren tot de wettelijke verjaringstermijnen zijn verstreken (doorgaans drie jaar, maar in sommige gevallen tot dertig jaar). Zodra de bewaartermijn (bepaald door ofwel de wet of het zakelijk doel van onze verwerking) is verstreken, worde de relevante gegevens veilig gewist of anoniem gemaakt.


Laatste update: juli 2019