Verloren en beschadigde bagage

Verloren baggage

We bieden je onze oprechte excuses aan voor de vertraging in de bezorging van je bagage. We doen ons uiterste best om je bagage te lokaliseren en aan je terug te bezorgen. Hieronder vind je alle informatie en de stappen die we ondernemen om je bagage zo spoedig mogelijk terug te vinden.

Meld ons onmiddellijk het ontbreken van je bagage

In het geval dat je bagage bij aankomst niet op de bagageband te vinden is, kan je uit de volgende 2 opties kiezen:

 1. Meld onmiddellijk het ontbreken van je bagage aan de balie van Brussels Airlines in de bagageruimte (of bij de Lost&Found-dienst op de luchthaven). Je kan hier hun contactgegevens vinden. Zo kunnen wij een officieel rapport opmaken en meteen van start gaan met het opsporen van je bagage. Je ontvangt een uniek referentienummer (bv BRUSN12345). Wij gebruiken dit nummer om je bagage zo snel en efficiënt mogelijk op te sporen. Hoe meer informatie je ons kan geven over je bagage - de kleur, merknaam, naamkaartjes , uiterlijke kenmerken, etc – hoe beter.
 2. Of verwittig ons binnen 24u van het eigenlijke aankomstuur van je vlucht online* via lufthansa.com/delayed-baggage (Enkel beschikbaar in het Engels en Duits).

* Heb je in de luchthaven reeds vermeld dat je bagage niet is aangekomen, dan hoef je dit niet opnieuw online te doen.

De status van je dossier nakijken

De meeste bagage wordt binnen 24 uur teruggevonden via World Tracer. Dit is een geavanceerd computersysteem om wereldwijd bagage op te sporen. Wanneer je bagage is gelokaliseerd, nemen we contact met je op om de levering van je bagage te bespreken.
Als je een rapport hebt ingediend en een uniek referentienummer hebt ontvangen, dan kan je de status van je dossier hier nakijken.

Uitgebreid opsporingsproces na 5 dagen

Als je bagage na 5 dagen niet is teruggevonden, starten we een uitgebreid opsporingsproces op gebaseerd op de inhoud van je bagage. Dit uitgebreide opsporingsproces zorgt ervoor dat we de meeste verloren bagage met hun eigenaars kunnen herenigen. Om dit proces te kunnen opstarten vragen we je om het inventarisformulier gedetailleerd in te vullen en zo spoedig mogelijk te bezorgen aan ons Central Baggage Tracing Departement via e-mail (centraltracing@brusselsairlines.com).

Het inventarisformulier kan je hier terugvinden (gelieve het document op te slaan alvorens aanpassingen te maken). .

Terugbetaling van gemaakte kosten

Heb je onvoorziene kosten gemaakt door de late aflevering van je bagage? Na de ontvangst van je bagage kan je een kostennota indienen via onze klantendienst. m in overeenstemming te zijn met onze Algemene Vervoersvoorwaarden, moet deze kostennota in ons bezit zijn binnen 21 dagen na de afleveringsdatum van je bagage.

Wat te doen als je bagage niet opgespoord kan worden

Soms kan bagage jammer genoeg niet worden teruggevonden binnen de 21 dagen na ontvangst van het inventarisformulier. In dat geval wordt je dossier verder behandeld door onze klantendienst. Heb je op dat moment nog geen dossier ingediend? Dan kan je dat via deze link doen. Opdat wij je dossier zo goed mogelijk kunnen evalueren vragen wij je om facturen, bankafschriften, aankoopbewijzen en alle andere documenten die de waarde van de items op je inventarisformulier kunnen staven, aan het dossier toe te voegen.


Er ontbreken sommige voorwerpen in mijn handbagage. Wat moet ik doen?

De vervoerder kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade (inclusief diefstal) aan de bagage die niet aan de vervoerder werd toevertrouwd.

naar boven

 

Een beschadigde koffer

Mijn koffer is beschadigd en ik heb dit aangegeven voor het verlaten van de luchthaven


Indien je in één van de volgende landen woont, gelieve dan contact op te nemen met de herstelservice Dolfi, die namens ons de bagage zullen repareren:

Contactgegevens voor België – Nederland – Luxemburg – Duitsland – Polen – Tsjechië
Contactgegevens voor Frankrijk - Spanje – Portugal - Austria

Indien het bovenstaande niet van toepassing is, gelieve ons een klacht te sturen via het formulier beschadigde bagage en voorzie de volgende documenten na het ontvangen van de bevestiging en klachtnummer:

 • het referentienummer van het dossier (aangemaakt op luchthaven)
 • kopie van je ticket of instapkaart
 • bagagelabel
 • factuur van reparatie; indien de bagage teveel beschadiging heeft opgelopen om nog gerepareerd te worden, heb je een attest nodig van een reparatieservice met de waarde van de bagage en de aankoopdatum
 • (digitale) foto van de beschadigde bagage
 • factuur van aankoop van de bagage


Mijn bagage is beschadigd maar ik heb dit niet opgemerkt op de luchthaven en heb dus geen rapport laten opstellen. Wat zijn mijn opties?

De klacht moet binnen 7 dagen na het ontvangen van de bagage ingediend worden. Wordt dit later ingediend kunnen we je helaas niet helpen.

Je hebt het recht om ons alsnog een klacht te sturen binnen 7 dagen, maar het is onwaarschijnlijk dat we je verder kunnen helpen, bij gebrek aan bewijs dat de bagage door ons beschadigd is.

Indien de beschadiging werd opgemerkt binnen 7 dagen vanaf de ontvangst: gelieve een klacht te sturen via het formulier beschadigde bagage en voorzie de volgende documenten na het ontvangen van de bevestiging en klachtnummer:

 • Kopie van ticket   
 • Bagagelabel  
 • Foto van de beschadigde bagage  
 • Factuur van de herstelling. Als de koffer niet meer kan hersteld worden vragen vragen wij je een attest van de winkel met de waarde van de beschadigde koffer en de aankoopdatum.
 • Aankoopfactuur van de beschadigde koffer  
 • Bewijs dat de beschadiging is opgelopen tijdens de Brussels Airlines behandeling van je bagage

Mijn kleren zijn bezoedeld of beschadigd tijdens de vlucht door een actie van jullie personeel. Hoe kan ik een klacht sturen?

Je kan ons een klacht sturen via het speciaal formulier voor Incidenten aan boord.

Voor met vloeistof bezoedelde kleding vragen wij je ons de volgende documenten te bezorgen:

 • een kopie van je ticket
 • factuur van de droogkuis
 • het rapport opgemaakt aan boord door onze crew

Voor beschadigde kleding vragen we je ook de volgende documenten te bezorgen:

 • een kopie van je ticket
 • factuur van de herstelling. Als herstelling niet meer mogelijk is, gelieve ons dan het originele aankoopsbewijs te bezorgen
 • het rapport opgemaakt aan boord door onze crew

naar boven