Goed om te weten

 1. Kinderen tot 5 jaar oud moeten altijd begeleid worden door een persoon die minstens 16 jaar (op voorwaarde dat deze persoon een familielid of legale voogd is) of minstens 18 jaar oud is (indien deze persoon geen familielid is). Deze begeleider is verantwoordelijkheid voor het kind tijdens de reis. Daarenboven moet het kind samen reizen met de begeleider op dezelfde vlucht en in dezelfde reisklasse. De dienst voor Alleenreizende Kinderen is niet beschikbaar voor kinderen jonger dan 5 jaar.

 2. Kinderen t.e.m. 12 jaar oud moeten altijd begeleid worden door een persoon die minstens 12 jaar oud is en die capabel is om de begeleiding van het kind op zich te nemen tijdens de reis. Daarenboven moet het kind samen reizen met de begeleider op dezelfde vlucht en in dezelfde reisklasse, tenzij de dienst voor Alleenreizende Kinderen aangevraagd is geweest.

 3. Kijk tijdens het voorbereiden van je reis na welke reisdocumenten je kinderen nodig hebben en welke regelgevingen er gelden in het land waar je naartoe reist. Zorg ervoor dat je alle nodige documenten bij je hebt bij aankomst op de luchthaven. Kinderen van burgers van de Europese Unie moeten hun eigen paspoort of identiteitskaart bezitten. De vermelding van de namen van de kinderen in de paspoorten van de ouders is niet meer voldoende.

  Kind met de Italiaanse nationaliteit

  Ieder kind met de Italiaanse nationaliteit dat jonger is dan 14 jaar en alleen reist of vergezeld is van personen die niet hun ouders of legale voogd zijn, moeten in het bezit zijn van een volledig ingevulde verklaring. Deze Dichiarazione di Accompagno (Verklaring van tijdelijke voogdij voor reizen naar het buitenland) kan verkregen worden bij de lokale politie (Questura), niet bij de luchthavenpolitie. De minderjarige moet zowel in het bezit zijn van deze verklaring als van zijn of haar paspoort. Indien deze documenten niet compleet zijn, kan het kind geweigerd worden om het vliegtuig te betreden.


 4. Pasgeboren baby’s mogen pas vliegen vanaf 7 dagen na hun geboorte.

 5. Vliegreizen veroorzaken tot op heden geen specifieke gezondheidsproblemen voor gezonde baby’s of kinderen. Mocht je twijfels hebben, raden we je aan de kinderarts te raadplegen. Wij raden je aan je reisdata te wijzigen in de volgende gevallen:
  • Zware acute verkoudheid
  • Ziekte met koorts
  • Na operaties
  Indien je kind een besmettelijke ziekte zoals kinkhoest, mazelen, bof, rode hond of waterpokken heeft opgelopen, is vliegen niet toegestaan en moet je je reisdata wijzigen.